راهنمای تصویری پرداخت عمومی با ویزا کارت

به طور عمومی در مرحله پرداخت با ویزا کارت صفحه زیر نمایش داده می شود:

ejeeb-order-guide-01

 

برای تکمیل پرداخت نیازمند اطلاعات زیر می باشید که همگی توسط تیم ای جیب  ، پس از سفارش ویزا کارت ، در قالب یک ایمیل برای شما ارسال خواهد شد :

  • شماره ۱۶ رقمی کارت (digits card number)
  • نام دارنده کارت ( name on card / card holder name )
  • تاریخ انقضای کارت ( expire date / valid through date )
  • کد سه رقمی پشت کارت که معمولا با نام های زیر شناخته می شوند                                                                                      CVV2 / CCv2 / Security code / CID / card verification value

در برخی از پرداخت ها درگاه پذیرنده ، کشور ارائه شده در billing address را با IP خریدار تطبیق می دهد
و در صورت عدم هماهنگی پرداخت را decline می کند.
اما بطور عمومی بیلینگ آدرس فقط آدرسی جهت ارسال صورت حساب مالی دارنده کارت است.

visa cardVisa card-sample 2