راهنمای تصویری رزرو هتل از سایت hotels.com

راهنمای تصویری رزرو هتل از سایت hotels.com

برای رزرو هتل از سایت Hotels.com که ابتدا به سایت Hotels.com وارد شوید.
hotel-booking-guide 00
این قسمت جهت جستجو هتل مورد نظرتان می باشد.

۱٫در قسمت مشخص شده شما می توانید هتل خود را بر اساس مقصد، نام هتل و یا آدرس جستحو نمایید

۲٫check  in : زمان ورود
Check Out: زمان خروج
۳٫ تعداد اتاق مورد نظر
در صورتی که بیش از ۲ بزرگسال هستید  و بیش از ۱ اتاق می خواهید رزرو نمایید برروی More option کلیک نمایید و تعداد نقرات و اتاق را مشخص نماییدد
سپس بر روی Search  کلیک نمایید.
hotel-booking-guide 01

در این صفحه اطلاعات جستجوی شما نمایش داده می شود.
پس از انتخاب هتل مورد نظرتان بر روی select  کلیک نمایید.
hotel-booking-guide 02

در این صفحه می توانید نوع اتاقی که می خواهید را انتخاب نمایید.
پس از انتخاب بر روی Book  کلیک نمایید.
hotel-booking-guide 03

در صفحه باز شده بر روی Pay now  کلیک کنید تا رزرو شما قطعی شود.
hotel-booking-guide 04

حال وارد صفحه پرداخت می شوید.
در قسمت مشخص شده اطلاعات خود وارد نمایید.
hotel-booking-guide 05
سپس در پایین صفحه در قسمت payment details اطلاعات کارت خود را وارد نمایید:
نام و نام خانوداگی
شماره ۱۶ رقمی روی کارت
کد ۳ رقمی امنیتی پشت کارت
تاریخ انقضا (ماه/سال)
billing address
کشور
کدپستی
آدرس ابمیل جهت ارسال رسید رزرویشن هتل
تلفن
موبایل
پس از تکمیل فیلدها بر روی book کلیک نمایید تا رزرو شما تکمیل شود.