شارژ اکانت اسکایپ

کاربران با استفاده از این سایت می توانند از امکانات چت نوشتاری، گفتاری و تصویری (ویدیویی) و همچنین امکانات برگزاری کنفرانس به رایگان استفاده کنند. اما اسکایپ قابلیت های دیگری نیز در اختیار کاربرانش قرار می دهد که از طریق آن می توانند با خطوط تلفن کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنند. نرخ این ارتباط بر اساس کشوری که با آن ارتباط برقرار می کنید محاسبه می شود و باید به صورت پیش پرداخت، به شکل اعتبار در حساب کاربر قرار گیرد تا در هنگام لزوم از آن استفاده شود.

 

Skype-pay-guide-01

 

بدین منظور ابتدا Skype خود را باز نمایید

و در منوی Skype گزینه Buy credit را انتخاب نمایید

 

Skype-pay-guide-02

 

 

سپس صفحه ای روس Browser شما باز می گردد

 

Skype-pay-guide-03

 

 

در این صفحه اعتیاری که قصد خریداری دارید را انتخاب نمایید

سپس طبق تصویر جهت واحد ارز eur را به usd dollar تغییر دهید

سپس بر روی continue کلیک نمایید

 

 

Skype-pay-guide-04

 

در این صفحه اطلاعات صورت حساب خود را وارد نمایید

 

Skype-pay-guide-05

 

حال وارد مرحله پرداخت می شوید ،به منظور پرداخت اطلاعات وبزا کارت خود را وارد نمایید

Card number:شماره ۱۶ رقمی کارت

Name on card : نام صاحب کارت

Expiry date : تاریخ انقضا کارت

Card security code: کد ۳ رقمی پشت کارت- CVV2

سپس قوانبن را پذیرفته وو جهت تکمیل پرداخت بر روی Continue کلیک نمایید

سپس در این مرحله پرداخت شما انجام شده و اعتبار مورد نظر به حساب Skype شما اضافه می گردد