مشکل پرداخت از ایران در سایت علی اکسپرس

همانطور که درجریان هستید جدیدا هنگام خرید کالا از علی اکسپرس خطا زیر نمایش داده می شود:

For security reasons this process can not be continued

ISC RS

نتا

و برای کاربران level بالاتر علی اکسپرس این پیام می آید که با ارسال مدارک و تایید شدن حساب در Ali Pay هم مشکل حل نشده و مجدد همین پیام نمایش داده می شود.

مهتن

از زمانی که این خطا در سیستم پرداخت علی اکسپرس بوجود آمده فرضیه های زیادی مطرح شده از قبیل قطع همکاری علی اکسپرس با ایران و یا در بعضی موارد خبر تحریم ایران ولی بر اساس مکاتبه ی سایت های مربوطه که مرتبا ازین سایت خرید خود را انجام میدهند ، بیان شده که این مشکل مشکل امنیتی در سیستم پرداختشان است و در حال رفع آن هستند.